Van Grunsven Creative Management vertegenwoordigt een verscheidenheid aan auteurs op het gebied van fictie en non-fictie en neemt graag manuscripten van hoge kwaliteit in overweging. Wij stellen het zeer op prijs als u zich bij het versturen van uw manuscript houdt aan de hierna volgende richtlijnen.

Stuur een kopie van de eerste vijftig pagina’s of hoofdstukken van overeenkomstige lengte en bewaar zelf het origineel. Alhoewel het agentschap uw manuscript met de grootste zorgvuldigheid behandelt, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Stuur uw bijdrage niet per e-mail, maar per post naar:

Van Grunsven Creative Management
O.v.v. Manuscript FICTIE of NON-FICTIE
Derde Kostverlorenkade 34
1054 TS Amsterdam


Uitsluitend geprint (diskettes worden niet geaccepteerd) op A4, enkelzijdig, genummerd
12pt lettertype, regelafstand 1,5.

Vergezeld van:


Voor het insturen van fictie:

Voor het insturen van non-fictie:

Als u uw manuscript tegelijkertijd naar meerdere uitgeverijen of agentschappen hebt gestuurd, of indien u inmiddels een uitgever dan wel vertegenwoordiging hebt gevonden, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit te laten weten?

Van Grunsven Creative Management verstuurt na ontvangst een bevestiging per mail. Het agentschap tracht binnen tien weken na ontvangst te reageren en verzoekt u vriendelijk niet te mailen of bellen mocht deze tijd worden overschreden, maar nog wat geduld te betrachten. Een professionele afweging kost nu eenmaal tijd. Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd (u ontvangt in geval van afwijzing ook geen leesrapport). Als u uw manuscript retour wenst te ontvangen, dient u uw bijdrage te voorzien van voldoende retourporto en van een aan uzelf geadresseerde envelop. Manuscripten zonder voldoende retourporto worden vernietigd. Als het agentschap enthousiast is, zal zo spoedig mogelijk een gesprek volgen.

Het agentschap representeert géén boeken in de volgende categorieën: